preloaded image for much better performance;)

Inovace vývojové technologie pro tvorbu software

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015, RRC/03/2015 – Dotační titul 2
 

Podpora podnikání 2015

V rámci projektu podpořeném operačním programem "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"  byla vyvinuta nová vývojová technologie pro implementaci. Projekt byl pro společnost ISSA CZECH s.r.o. přínosný, zvýšil technologickou úroveň a efektivitu vyvíjeného software v rámci realizace zakázek. software,.


Přínosy realizace projektu:

  • Zkrácení doby, potřebné pro první iteraci vytvářeného SW díla
  • Zákazník může specifikovat detailnější požadavky na výsledný produkt již v jeho reálném prostředí
  • Větší rozsah první iterace
  • Krátký čas potřebný k provedení nově definované změny napříč celým projektem.
  • Sjednocení struktury vyvíjených systémů

 


logo-msk-150px.png
Projekt je realizován s podporou Moravskoslezského kraje.