preloaded image for much better performance;)

Vývoj modulárního systému

Spolupráce s technickou univerzitou Ostrava na vývoji modulárního systému.
 

Podpora podnikání 2014

V rámci účasti na operačním programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014" jsme zahájili spolupráci s Vysokou Školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Předmětem spolupráce jsou činnosti v oblasti návrhu a vývoje modulárního informačního systému. Konkrétně se jedná o realizaci níže uvedených předmětných částí.


Předmět realizace projektu:

  • Vytvoření funkční specifikace a datového modelu informačního systému
  • Vývoj základního jádra softwarové aplikace
  • Programování funkcí a souvisejících modulů za účelem sestavení kompletní pilotní aplikace.
  • Testování, úpravy a ladění funkcionalit