preloaded image for much better performance;)

Inženýrské portály, PLM

Námi vyvinutý a implementovaný informační systém pro automobilový průmysl se stal unikátním řešením na mezinárodní úrovni.
Tento systém s názvem „Inženýrský portál“ je nositelem významného ocenění.
 

Mezi naše softwarová řešení patří také specializovaný „Inženýrský webový portál“. Jedná se o řešení specializované pro portálové řízení agend v průmyslu. „Inženýrský webový portál“ byl vyvinut na základě praktických požadavků na řízení projektů v průmyslových podnicích. Systém mimo mnohé jiné funkcionality obsahuje také správu dat kolem životního cyklu výrobku jako u PLM systémů.
PLM: Product Lifecycle Management

Základní vlastnosti Inženýrského webového portálu:

 • Publikování a integrace všech důležitých dat na jediném a snadno dostupném místě
 • Práce s aktuálními daty
 • Podpora týmové spolupráce i na mezinárodní úrovni
 • Podpora služeb pro zákazníky
 • Podchycení řízení všech důležitých procesů

„Inženýrský webový portál“ námi nasazený v nadnárodním koncernu Visteon je nositelem ocenění od redakce Computer Press:

"Nejlepší produkt roku za vynikající využití mnoha technologií a komplexní podporu týmové spolupráce a elektronické komunikace."

Moduly „Inženýrského webového portálu“

 • Zaměstnanci: evidence zaměstnanců a správa uživatelských práv
 • Docházka: evidence docházky zaměstnanců, přehled odpracovaných hodin na projektech
 • Projekty: strukturovaná databáze projektů, sledování stavu
 • Milníky: sledování důležitých milníků u projektů
 • Úkoly: rozdělování a evidence úkolů, reporting
 • Plánování kapacit lidských zdrojů: evidence lidských zdrojů, strukturování dle středisek, profesí, projektů, grafické zobrazení vytížení
 • Plánování strojů: evidence strojů v podniku, plánování a sledování jednotlivých strojů
 • Dokumenty: dokumentační systém, správa dokumentů, historie
 • Technické konzultace projektů: plánování oponentur nad projekty, rezervace místností, účastníků
 • Znalostní databáze: evidence nalezených problému a jejich řešení
 • Benchmarking: srovnávací testy sdílení informací o produktech konkurence, srovnávací testy z různých pohledů: konstrukce, výroby, použitých materiálů, průmyslového inženýrství, výrobních nákladech, databáze materiálů, databáze povrchových technologií
 • Training Management Systém: systém pro plánování školení, schvalování, sledování nákladů
 • Duševní vlastnictví: správa patentů, užitných vzorů a jiných vynálezů včetně správy související administrativy a systematické archivace
 • CAD systémy: správa projektů, skupin a uživatelů v systému CATIA, statické stránky - standardy, postupy, metody používaných CAD systémů v podniku
 • CAE Systémy: evidence CAE požadavků včetně sledování průběhu
 • Design Collaboration: týmová správa konstrukčních dat, strukturování dle mnoha kritérií (Skupina, Komponent, Projekt, Prefix, Base, Sufix, Fasteners, Stav, Díl
 • Standardní díly: DB používaných standardních dílů v podniku, sdílení 3D modelů
 • Evidence reklamací: 8D evidence 8D dokumentů při řešení problémů v 8 krocích
 • Zákonné předpisy: evidence, publikace a aktualizace zákonných předpisů
 • Archivace měření: evidence a správa měření, sdílení výsledků
 • Služební cesty: evidence, schvalování a reporty ze služebních cest
 • Specifikace: evidence zákaznických a materiálových specifikací
 • E-Learning: systém elektronického vzdělávání zaměstnanců včetně realizace testů
 • Koncerny a Alerty: správa a evidence koncernů a alertů v podniku
 • Kódy: databáze používaných kódů
 • Objednávky: evidence objednávek ve středisku, členění dle typu, programu
 • Partneři: databáze kontaktních informací na partnerské firmy a jejich zaměstnance
 • Slovník: multijazyčný specializovaný technický slovník
 • Odkazy: sdílená databáze důležitých URL odkazů
 • Novinky: automaticky generované novinky z modulů PP, LL sledující využití portálu
 • Info: průzkumy, hlasování tvorba anket, průzkumy podnikem, monitoring používání modulu LL a BM, statistiky běhu
 • Směrnice a postupy: správa podnikových směrnic a postupů - statické stránky
 • Nové obchody: podpora při uzavírání nových obchodních případů

 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.