preloaded image for much better performance;)

Právní informační systém

Náš informační systém pro řízení právní případů je vyvinutý jako webová aplikace.
Využití systému zejména pro advokátní kanceláře a právní oddělení organizací.
Varianty využití jsou implementace u klienta nebo poskytování formou cloudové služby.

Právní advokátní informační systém slouží pro řízení právních případů a souvisejících agend advokátní kanceláře nebo právních oddělení.

Základní vlastnosti systému:

  • Základní agendy pro elektronickou evidenci případů
  • Proprojení na obchodní a insolvenční rejstřík, případně na katastr nemovitostí
  • Speciální funkce, jako je například proces automatického hromadného vymáhání pohledávek
  • Zajištění bezpečnosti prostřednictvím aktuálních dostupných technologických možností
  • Využití jednotné koncepce prezentační vrstvy
  • Využití webových technologiích jako „server-klient" aplikace, kde serverem je centrální server s databází SQL a klientem je uživatel využívající webový prohlížeč (tzv. tenký klient).

 

 


 

 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.