preloaded image for much better performance;)

Projekty

Aktuální realizované projekty
 

SW architektura pro průmyslový PLM systém


Období realizace: 1/2017 - 6/2017

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007781.

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Ke stažení: Publicita projektu PDF

 

projekt-sw.plm.png