preloaded image for much better performance;)

Remarketing

Remarketing neboli zpětné oslovení návštěvníků webu pomocí cílených reklamních bannerů
představuje efektivní a levný způsob získávání zákazníků s vysokou mírou konverze.
 

Remarketing

Remarketing představuje jeden z moderních reklamních formátů společnosti Google, který umožňuje v prostředí internetu oslovovat a získávat nové zákazníky. Díky přesně cíleným reklamním bannerům, které se zobrazují na stovkách partnerských webových stránkách vyhledávače Google (Idos.cz, You Tube, Gmail , ČSFD atd.), můžete účinně oslovit vaše zákazníky, kteří již v minulosti navštívili váš web. Cena remarketingových programů je srovnatelná s běžnou PPC reklamou, avšak míra konverze (uskutečnění nákupu, objednávka služby) je několikanásobně vyšší.
 

Remarketing v praxi

Možná jste už zažili situaci, že jste navštívili e-shop nebo jiné komerční stránky a rozhodovali se o pořízení určitého produktu nebo služby. Z nějakého důvodu však nedošlo k dokončení objednávky, protože jste zhlédli jinou konkurenční nabídku, případně odložili rozhodnutí na pozdější dobu, nebo jste na původní nabídku zcela zapomněli. Po určité době se vám někde na internetu zobrazil reklamní banner s upoutávkou na původní produkt nebo službu, kterou jste dříve hledali. Následně jste se rozhodli k nabídce vrátit a nákup nebo objednávku služby dokončit.

Pro zobrazení této přesně cílené reklamy v partnerské síti bylo využito remarketingového reklamního programu společnosti Google.
 

Výhody remarketingu

  • Hlavní výhodou tohoto reklamního formátu je vysoká míra konverzí, která je u běžného PPC obtížně dosažitelná. Dle informací našich zákazníků dosahuje remarketingový program až 5x většího konverzního výkonu nežli je tomu u běžné PPC reklamy. 
     
  • Ceny těchto reklamních programů jsou velice příznivé. Důvodem je poměrně nízká míra konkurence remarketingových kampaní z důvodu její malé známosti. Podobná situace byla kdysi i na trhu PPC kampaní, ale s přílivem inzerentů a množstvím reklamních kampaní vzrostla i cena reklamních sestav.
     
  • Budování silné značky a důvěryhodnosti firmy. Zákazník, který se opakovaně setkává s nabídkou firmy na různých místech v on-line prostředí internetu získává pocit důvěry a věří v serióznost inzerované nabídky.
     

V případě, že máte zájem o dodatčné informace k tomuto nebo jinému reklamnímu formátu, neváhejte nás kontaktovat. Velice rádi se s vámi sejdeme a nabídneme Vám optimální řešení pro vaše podnikání.

 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.