preloaded image for much better performance;)

E-mail marketing

Prostřednictvím vlastní technologie jsme připraveni rozesílat hromadně e-maily v množství řádově až set tisíců v krátkém čase.
Radíme jak e-mail marketing používat a tvoříme newslettery.
 

Email Marketing

Jedním z důležitých nástrojů internetového marketingu je e-mail marketing (tzv. emailing). Ten spolu s ostatními nástroji komunikačního mixu představuje velmi účinný prostředek pro získávání nových nebo udržování stávajících zákazníků. Rozesílání akčních nabídek, newsletterů, sezónních akcí, informativních e-mailů atp. jsou činnosti, které významně přispívají k výkonu marketingových aktivit současných firem. Výhody e-mail marketingu jsou zejména nízké náklady, rychlost a měřitelnost dosažených výsledků. Pro rychlé a pohodlné rozesílání hromadných zpráv nabízíme vlastní softwarové řešení prostřednictvím služby Massmail Service.  


Massmail Service

Massmail Service je on-line nástroj pro hromadné rozesílání emailových zpráv. V krátkém čase dokáže rozesílat emaily stovkám, tisícům až statisícům adresátů. Výhodou systému je jednoduchá a intuitivní obsluha, vysoká spolehlivost a nízké náklady na rozesílání zpráv.

 

Jak systém funguje

Služba Massmail Service je provozována na výkonném poštovním serveru v datovém centru ISSA. Prostřednictvím uživatelského jména a hesla se přihlásíte do svého účtu, ve kterém máte možnost připravovat a editovat zprávy pro hromadné rozeslání. Obsahem zprávy může být jak prostý text (plain text), tak graficky vytvořená zpráva ve formátu HTML (barevný text, obrázky, pozadí, atp.). Seznam příjemců zpráv je možné importovat z externího souboru typu TXT, tedy postačí evidence emailů příjemců např. v programu MS Excel. Možné je také přímé propojení s jinou databází klientů, jako např. s CRM systémem. V sekci přehledy máte možnost zobrazit souhrnné informace o rozeslaných zprávách a uskutečněných konverzích. V případě zájmu si můžete službu Masmail Service bezplatně odzkoušet.

Výhody služby Massmail Service

  • Umožňuje s nízkými náklady automaticky rozeslat velké množství e-mailů v řádech až set tisíců v krátkém čase.
  • Je vhodný pro pravidelné hromadné rozesílání newsletterů, obchodních sdělení a e-mailů pro menší, střední i velké společnosti.
  • Obsahuje možnosti sledování výsledku rozesílací akce.
  • Umožňuje integraci s externími systémy pomocí webových služeb.

Cena služby  (PDF ke stažení) 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.