preloaded image for much better performance;)

Testování IS PLM

Testování informačního systému PLM (Product Lifecycle Management)
 
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva II. programu podpory Inovační vouchery
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012621
Období realizace: 5/2018 – 11/2018
 
Předmětem je ověření funkcionalit nově vyvinutého hybridního PLM systému s využitím univerzitních dat. Následné ladění funkcionalit podle vzniklých požadavků z testování.
Pro zadavatele vznikne ověřená a odladěná implementace jako dokončení poslední fáze vývoje a také pro obchodní účely.

PLM-plakat-web.png