preloaded image for much better performance;)

IT audity, ICT projekty

Poskytujeme veškeré IT a navrhujeme úsporná opatření.
Na základě požadavku jsme připraveni poskytovat veškeré produkty a služby v oblasti ICT.
 

IT audit se provádí tam, kde je zájem realizovat rozsáhlejší inovaci informačních technologií. Obsahem IT auditu je kompletní zmapování aktuální využívané i nevyužité techniky informačních a komunikačních technologií. Zjištěné skutečnosti jsou v rámci IT auditu vyhodnocovány a následně jsou navrhovány opatření a inovace za účelem snížení nákladů a zvýšení kvalitativní úrovně využívané IT techniky.

Naše nabídka

Analyzujeme, navrhujeme a realizujeme kompletní projekt inovace a implementace informačních systémů, hardwarové infrastruktury a komunikačních technologií.
  • Počítačová síť, technologie, topologie
  • Osobní počítače a terminály
  • Servery, schéma, fyzické umístění
  • Software, licence a servisní smlouvy
  • Webové stránky
  • Bezpečnost
  • Konektivita na Internet
  • Evidence

 

IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.

pravysloupec-eset.jpg
Dodáváme bezpečnostní softwarové řešení značky ESET.

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.