preloaded image for much better performance;)

SEO optimalizace pro vyhledávače

Jako tvůrci webových stránek se SEO optimalizací dlouhodobě zabýváme a získané zkušenosti implementujeme do webových stránek.
Takto postupně posouváme pozice ve fulltextových vyhledávačích směrem nahoru.
 

SEO: Search Engine Optimization

Cílem SEO optimalizace je dosahování co nejvyšší pozice ve výsledku vyhledávání ve fulltextových vyhledávačích (např. Google, Seznam...) na základě použití klíčového slova nebo slovního spojení. SEO optimalizace webových stránek zahrnuje řadu úkonů a aspektů, které ovlivňují pozici webu ve výsledcích vyhledávání ve fulltextových vyhledávačích. Jedná se o problematiku, jejíž vlastnosti zaznamenávají proměnlivost v čase.

Naše nabídka na SEO optimalizaci

Neustále sledujeme vývoj specifické oblasti SEO a nově zjišťované trendy aplikujeme do stavby webových stránek a e-shopů.
Poskytujeme komplexní řešení SEO optimalizace zahrnující uvedené části:
  • on-page optimalizace obecná,
  • on-page optimalizace na klíčová slova,
  • realizace off-page faktorů,
  • jednorázová SEO optimalizace webu,
  • rámcová SEO podpora webu, zahrnuje průběžné měření a vyhodnocování.

On page faktory

Sada faktorů v rámci webových stránek, které ovlivňují hodnocení webu u fulltextových vyhledávačů. Hodnocení je kvantifikováno prostřednictví hodnoty ranku a v tomto případě bez ohledu na použité klíčové slovo. Mezi tyto SEO faktory mohou patřit například velikost úvodní stránky, validita zdrojového kódu nebo historie webu a domény.


On page faktory související s klíčovým slovem

Sada faktorů v rámci webových stránek, které ovlivňují pozici výsledků ve fulltextovém vyhledávači s ohledem na konkrétní použité klíčové slovo nebo slovní spojení. Jedná se například o umístění klíčových slov ve zdrojovém kódu, hustotu slov v textu (copywriting) nebo použití klíčového slova v nadpisech.


Off page faktory

Sada faktorů existujících mimo webové stránky na internetu, které ovlivňují pozice a také i vzhledem ke klíčovému slovu. Jedná se například o budování křížových zpětných odkazů, PR články s odkazy na optimalizovaný web, registrace do internetových katalogů nebo použití placené reklamy SEM na frekventovaných internetových portálech.


Jednorázová SEO optimalizace

Jednorázová SEO optimalizace zahrnuje úpravu stávajících webových stránek, nebo stavbu nových webových stránek s ohledem na SEO faktory a klíčová slova. Výsledkem je jednorázové zvýšení pozic ve výsledcích fulltextových vyhledávačů vzhledem ke klíčovým slovům. Vzhledem k proměnlivým trendům a vlastnostem SEO problematiky a vzhledem k chování konkurence v oblasti SEO však nelze touto jednorázovou SEO optimalizací zaručit stabilitu výše dosažených pozic. Pro udržování těchto pozic pak slouží SEO optimalizace rámcová.


Rámcová SEO optimalizace

Neustálé sledování aktuálního vývoje trendů a pravidelná údržba všech SEO faktorů. Cílem je neustálé udržování nebo zvyšování pozic ve výsledcích fulltextových vyhledávačů respektující proměnlivé chování SEO prostředí a konkurence.
Vzor smlouvy pro poskytování rámcové SEO optimalizace: vzor.smlouvy-SEO.pdf

 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.