preloaded image for much better performance;)

Sociální sítě, Facebook, Twitter

V rámci komplexního řešení internetového marketingu poskytujeme také služby na sociálních sítích.
Firemní stránky, PPC kampaně a další možnosti sociálních sítí.
 

Facebook, Google +, Twitter 

Sociální sítě představují jeden z důležitých nástrojů komunikačního mixu moderní firmy. Vlastní firemní stránka na sociálních sítích je v současnosti již běžným standardem stejně jako webové stránky. Pokud ještě nepoužíváte sociální sítě v komunikaci se svými zákazníky je právě nyní ten správný čas s tím začít. Naší specialisté Vám poradí jak nejlépe využít potenciál těchto médií.   
 

Proč využívat sociální sítě?

Dobře spravovaná firemní stránka na sociálních sítích umožňuje získávat nové zákazníky, informovat o produktech, službách nebo probíhajících akcích. Další velkou výhodou je možnost obousměrné komunikace, která umožňuje získat cennou zpětnou vazbu od zákazníků.

Počet obyvatel ČR za zapojených do sociálních sítí v ČR prudce narůstá. Ačkoliv stále přežívá názor, že tento způsob komunikace využívá převážně mladší generace, není tomu tak. Tři nejpočetnější skupiny uživatelů tvoří populace ve věku 25-65 let. Jsou mezi nimi manažeři, podnikatelé, živnostníci, zaměstnanci, studenti i senioři.


Výhody stránek na sociálních sítích:

  • Efektivní způsob pro získávání nových zákazníků
  • Účinná komunikace se zákazníky
  • Zvýšení účinnosti SEO
  • Budování důvěryhodnosti firmy
  • Snadná a jednoduchá správa obsahu stránek
  • Bezplatný provoz firemní stránky

Naše nabídka v rámci sociálních sítí

Poskytujeme poradenství a realizaci služeb sociálních sítí:
  • Založení a podpora firemních stránek na sociálních sítích
  • Poradenská činnost v oblasti sociálních sítí: Facebook, Google+, Twitter
  • Správa reklamních PPC /Pay Per Click/ kampaní na sociálních sítích

 

pravysloupec-esetmobil-417.png


IT & Marketing

Snižujeme náklady, srozumitelně radíme a komplexně zajišťujeme vše v IT a marketingu.
 

pravysloupec-barracuda.jpg
Poskytujeme služby účinného ve světě rozšířeného zařízení pro antispamovou ochranu.

pravysloupec-skylink.jpg
V oblasti marketingu jsme byli oceněni za mimořádný přínos k dosažení 1.000.000 aktivních karet Skylink.