preloaded image for much better performance;)

Věda a výzkum

Spolupracujeme na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech.
Tvoříme a konzultujeme témata univerzitních bakalářských a diplomových prací.
 

Mezinárodní vědecko-výzkumné projekty

PREDICTUS, 2011-2013
Výzkum a vývoj software pro modelování růstu dětských nohou s cílem eliminace rizik jejich poškození nevhodnou obuví.

KNOWMAP, 2011-2013
Vývoj znalostního informačního systému se zaměřením na psychodiagnostiku a jeho využití pro řízení znalostí v organizacích a optimalizaci výrobních procesů.

Automatic 3D design, 2008-2010
Automatická tvorba digitálních 3D sestav technických objektů za pomoci programu AD.

Benchmarking portal, 2004-2006
Inženýrský portál pro zvýšení efektivity produkce na základě oboru benchmarking.
 

Spolupracující univerzity

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Projekty


Název projektu: Inovace vývojové technologie pro tvorbu software

Vlogo-msk-150px.pngývoj modulárního IS
Vývoj IS pro průmyslovou oblast jako základ určený ke customizaci a implementaci.
Projekt podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014"